ŠK Slovan magazín
grafický dizajn a zalomenie časopisu

ŠK Slovan magazín / grafický dizajn

client: AMG Studio / ŠK Slovan Bratislava
date: júl 2010 – jún 2016
kategória: grafický dizajn

magazine-sk-slovan-201307-2

Magazine-Mockup

slovan-201601-final-print-1

casak-2015-16-1-final-1

slovan-1415-07

slovan-1415-06

slovan-1415-05

slovan-1415-04

slovan-1415-03

slovan-1415-02

slovan-1415-01

slovan-1314-07

slovan-201401-final

magazine-sk-slovan-201307-3

Slovan 06/2013 /časopis

Slovan 05/2013 /časopis

Slovan 04/2013 /časopis

Slovan 03/2013 /časopis

Slovan 02/2013 /časopis

Slovan 01/2013 /časopis

Slovan 12/2012 /časopis

Slovan 06/2012 /časopis

Slovan 06/2011 /časopis

Slovan 05/2011 /časopis

Slovan 04/2011 /časopis

Slovan 03/2011 /časopis

Slovan 01/2011 /časopis

Slovan 06/2010 /časopis